Metody

Naturalna

zwracamy się do dzieci prostym językiem, używając dużej ilości powtórzeń (tak jak uczy się dzieci języka ojczystego)

 
Komunikacyjna
 

bazując na nauczanym materiale stwarzamy sytuacje wymagające wzajemnej komunikacji oraz interakcji w formie rozmowy

Reagowanie całym ciałem
(Total Physical Response)

w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych włączamy ruch….

dużo ruchu ... dużo ruchu