Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Happy English Łukasz Górny, z siedzibą przy ul. Międzyborskiej 105/9, 04-013 Warszawa, NIP 524-246-84-42 tel.: 797-892-350, adres e-mail: kontakt@happyenglish.edu.pl
 • We wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod adres email rodo@happyenglish.edu.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda.
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania informacji handlowych i marketingowych Happy English Łukasz Górny, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
 • Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Happy English Łukasz Górny i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Państwa dane będą przechowywane w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
 • Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiecie Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
 • Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w artykułów 16 – 21 RODO.
 • W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.
 • Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan / Pani decyzją, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.